[Liu Ke Yi – 刘珂矣] Xian Ting Xu – 闲庭絮

0
120


[Liu Ke Yi – 刘珂矣] Xian Ting Xu – 闲庭絮
Released Date: 26 March, 2021
Gerne: Mandopop
Language: Mandarin

01. Xian Ting Xu – 闲庭絮

Download ⏬⏬⏬
Password: cpopchanelofficial.com

◻◻◻◻◻◻◻◻◻◻◻◻◻

💻 Download:
Link 1: Download mp3
Link 2: Download mp3
Link 3: Download mp3

📱 Download:
Link 4: Download mp3
Link 5: Download mp3

刘珂矣 - 闲庭絮 lyric

一船炊烟煮酒
yī chuán chuī yān zhǔ jiǔ
月儿仍半开半待
yuè ér réng bàn kāi bàn dài
青山听我谈笑
qīng shān tīng wǒ tán xiào
兰影也入怀
lán yǐng yě rù huái
你看花荫渐成海
nǐ kàn huā yīn jiàn chéng hǎi
心里便水面风来
xīn lǐ biàn shuǐ miàn fēng lái
你看青石堆叠
nǐ kàn qīng shí duī dié
便云林楼台
biàn yún lín lóu tái
闲时立黄昏
xián shí lì huáng hūn
笑问粥可温
xiào wèn zhōu kě wēn
琴声浮或沉
qín shēng fú huò chén
听懂只一人
tīng dǒng zhī yī rén
闲时立黄昏
xián shí lì huáng hūn
笑问粥可温
xiào wèn zhōu kě wēn
君画梅竹深
jūn huà méi zhú shēn
晚霞任纷纷
wǎn xiá rèn fēn fēn
一船炊烟煮酒
yī chuán chuī yān zhǔ jiǔ
月儿仍半开半待
yuè ér réng bàn kāi bàn dài
青山听我谈笑
qīng shān tīng wǒ tán xiào
兰影也入怀
lán yǐng yě rù huái
你看花荫渐成海
nǐ kàn huā yīn jiàn chéng hǎi
心里便水面风来
xīn lǐ biàn shuǐ miàn fēng lái
你看青石堆叠
nǐ kàn qīng shí duī dié
便云林楼台
biàn yún lín lóu tái
闲时立黄昏
xián shí lì huáng hūn
笑问粥可温
xiào wèn zhōu kě wēn
琴声浮或沉
qín shēng fú huò chén
听懂只一人
tīng dǒng zhī yī rén
闲时立黄昏
xián shí lì huáng hūn
笑问粥可温
xiào wèn zhōu kě wēn
君画梅竹深
jūn huà méi zhú shēn
晚霞任纷纷
wǎn xiá rèn fēn fēn
闲时立黄昏
xián shí lì huáng hūn
笑问粥可温
xiào wèn zhōu kě wēn
琴声浮或沉
qín shēng fú huò chén
听懂只一人
tīng dǒng zhī yī rén
闲时立黄昏
xián shí lì huáng hūn
笑问粥可温
xiào wèn zhōu kě wēn
昨夜生炉暖
zuó yè shēng lú nuǎn
雪落了无痕
xuě luò liǎo wú hén

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here